Διάλεξη

Κατά τη συνεστίαση της 3ης Νοεμβρίου 2017 θα δοθεί διάλεξη με τίτλο „Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Κρήτη, 16-27 Ιουνίου 2016. Προετοιμασία και Σύγκληση,  Θέματα και Αποφάσεις.“ με εισηγητή τον Δρα κύριο Αθανάσιο Μπασδέκη. Το … [Continue reading]