Μετέωρα: Ένα πολιτιστικό και θρησκευτικό οδοιπορικό

Oinotheke Frankfurt Eckenheimer Landstraße 184, Frankfurt am Main, Deutschland

Εine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Klicken Sie oben links auf die Schaltfläche „Anmeldung“ und geben Sie Ihre Daten ein. Es wird unser monatlicher Stammtisch folgen. Η δήλωση συμμετοχής είναι υποχρεωτική. Πατήστε επάνω αριστερά στην επιφάνεια „Anmeldung“ και εισάγετε τα στοιχεία σας. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη μηνιαία μας συνεστίαση.