Θεραπείες με βλαστικά κύτταρα: ξεχωρίζοντας τον μύθο από την πραγματικότητα

Evangelische Akademie Frankfurt Römerberg 9, Frankfurt am Main, Deutschland

Θεραπείες με βλαστικά κύτταρα: ξεχωρίζοντας τον μύθο από την πραγματικότητα Προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε επάνω αριστερά στην επιφάνεια „Anmeldung“ και εισάγετε τα στοιχεία σας. Stammzell-Therapien: Zwischen Realität und Fiktion unterscheiden Um sich anzumelden, klicken Sie oben links auf die Schaltfläche "Anmeldung" und geben Sie Ihre Daten ein.

Stammtisch April 2024 – Συνεστίαση Απριλίου 2024

Restaurant Classico Westendstraße 75, Frankfurt am Main, Deutschland

Εine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Klicken Sie oben links auf die Schaltfläche „Anmeldung“ und geben Sie Ihre Daten ein. Η δήλωση συμμετοχής είναι υποχρεωτική. Πατήστε επάνω αριστερά στην επιφάνεια „Anmeldung“ και εισάγετε τα στοιχεία σας.