Σύνδεσμοι

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μετσόβειο Πολυτεχνείο

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Πανεπιστήμιο Πατρών

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

Κέντρο Νέου Ελληνισμού (CEMOG)

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας

Deutsch – Griechische Geselschaft Düsseldorf e.V.

GSU – Griechische Sport Union

DAAD – Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών

Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών

Ινστιτούτο Goethe Αθηνών

Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

Ελληνικό Γενικό Προξενείο στη Φρανκφούρτη

Ελληνική Πρεσβεία στο Βερολίνο

Πανεπιστήμιο Φρανκφούρτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Φρανκφούρτης

Ακαδημία Καλών Τεχνών – Staedelschule