Διάλεξη

Κατά τη συνεστίαση της 3ης Νοεμβρίου 2017 θα δοθεί διάλεξη με τίτλο „Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Κρήτη, 16-27 Ιουνίου 2016. Προετοιμασία και Σύγκληση,  Θέματα και Αποφάσεις.“ με εισηγητή τον Δρα κύριο Αθανάσιο Μπασδέκη.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

19:30: Παρουσίαση του κυρίου Μπασδέκη
19:35 – 20:30: Διάλεξη και συζήτηση
Από 20:30: Φαγητό

Η διάλεξη θα λάβει χώρα στην ελληνική γλώσσα.

Επίσκεψη στην Documenta

Μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων Φρανκφούρτης επισκέφθηκαν την Documenta στο Κάσελ στις 2 Σεπτεμβρίου. Στη φωτογραφία διακρίνονται οι επισκέπτες μαζί με τη διευθύντρια τής Documenta, κυρία Anette Kulenkapff (9η από αριστερά).